Poliglota luca

Teraz mamy do wykonania kilka słów o samym procesie tłumaczenia, co nie przylega do najpopularniejszych, bo bardzo jest rozważać o czymś, co przez większy okres czasu jest instynktowne natomiast nie do celu świadome. Kiedy tłumacz staje przed wyborem użycia jednego słowa, nie ma zdolności zwołania specjalnej komisji, która pomoże mu pasować dobre słowo, nie może obejrzeć tego w pozycji słusznych tłumaczeń, bowiem ona nie istnieje. Musi tu wstawić słowo, które będzie dla niego znacznie poważne. Powiedzieć sobie konkretne zdania w treściach i jednemu wybrać, które ładnie brzmi. Taka droga jest jednakże jedynie pozornie instynktowna. Instynkt tłumacza powstaje jednak na zasadzie informacji i doświadczenia, jakie jest sprawdzane przez kilkanaście lat. Powstaje on też dzięki samemu doświadczeniu literackiemu – chodzi tutaj o tak proste sprawy, jak czytanie lektur przed snem lub robienie wypracowań. Praktyka ze słowem pisanym organizowana przez wszystkie życie stanowi niesłychanie prestiżowa w rozwijaniu wrażliwości na zobowiązania i swobodzie w ich odpowiednim doborze. Sam fizyczny proces tłumaczenia pisemne u każdego tłumacza wygląda inaczej, natomiast zatem chce od osobistych preferencji. Taki książkowy proces skupia się z trzech poziomów:Pierwszy to analiza tekstu źródłowego – tłumacz musi dużo dokładnie zrozumieć tekst, który kupuje do przetłumaczenia. W obecnym procesie podkreślamy trudne słowa, by odnaleźć spożywa w słowniku, dokładne czytamy tekst po raz drugi.Drugi- przełożenie tekstu źródłowego na wybrany język. Ten sezon dotyczy bardzo często szkicu tłumaczenia, jaki w kolejnych fazach tego kawałka jest tworzony. Pierwsze poprawki jakie są wprowadzane dotyczą gramatyki oraz poprawności językowej, następnie troski o to, by tekst docelowy był wszystkie składniki tekstu oryginalnego, oraz by tłumaczenie brzmiało najnaturalniej i dobrze jak właśnie jest zatem dodatkowe.Trzeci i jedyny poziom to stwierdzenie tłumaczenia, przegląd właściwej realizacji wszystkich faz etapu drugiego.Jednak każdy powinien dostosować ten proces do bliskich pragnień, tak, by dokonać najodpowiedniejszy efekt.