Kasa fiskalna w sklepie odziezowym

Moment może okazać się, że człowiek otrzyma wysoką karę finansową, gdyż nie wiedział, że musiał prowadzić ewidencję na kasie fiskalnej. Teraz konieczność instalacji urządzenia fiskalnego novitus deon e , dotyka tych podatników, których obrót przekroczy 20,000 zł. To sporo niższy obrót niż w poprzednich latach. Ministerstwo Finansów, będzie brnąć do tego, żeby tę prawdę ograniczyć, tworząc nową listę zawodów, w jakich handlowcy powinni zainstalować kasę, przed pierwszą sprzedażą. Obecnie każda kancelaria i warsztat muszą posiadać obowiązkowo kasę. W przypadku awarii kasy fiskalnej, skoro nie dysponujemy rezerwową kasą fiskalną - należy dokładnie zwolnić ze sprzedaży.

Jeżeli podatnik nie posiada kasy fiskalnej, a odpowiedzialny stanowił ją posiadać, będzie ukarany karą grzywny do 240 stawek dziennych za nieprowadzenie "księgi". Co gorsza może zostać pozbawionym uprawnienia do odliczenia lub zwrotu od podatku VAT 90% ceny zakupu netto, oraz pozbawionym odpowiednia do odliczenia 30% podatku naliczonego w terminie nieposiadania kasy. Karę 240 stawek dziennych podatnik otrzyma także za nierzetelne prowadzenie księgi. Mało tego, jeżeli oprócz tego podatnik nie wykaże tej transakcji w komplecie w umów VAT zostanie także ukarany karą grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Jeżeli działalność podatnika dotyczy większości usług transportowych, dystrybucją gazu płynnego, sprzedaży stronie do samochodów, jest zjednoczona z dostawą sprzętu telewizyjnego lub radiowego również tymże podobnych, części aparatu fotograficznego - podatnik musi mieć kasę fiskalną. Tak jedno jest jak angażuje się dostawą produktów z metali szlachetnych, przy dostawie danych komputerowych, bądź towarów danych do użycia, czy na aukcję. Obowiązek bez powodu na roczny dochód dotyczy także sprzedaż wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, bez względu na dowód PKWIU z jednymi wyjątkami. W tymże roku zostanie odebrane zwolnienie z bycia kasy fiskalnej przedsiębiorcom, którzy dają usługi na rzecz osób nieprowadzących działalności finansowej oraz rolników ryczałtowych. Pod warunkiem, że wszystkie świadczenie podatnika jest dokumentowane fakturą identyfikujące odbiorcę. Również sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach pasażerskich w wypadku gdy podobna czynność została wykonana za pośrednictwem poczty, banku lub podobnej instytucji. Dokładnie ci podatnicy robiący tych funkcje w 2015 roku muszą brać kas fiskalnych po przekroczeniu limitu zwolnienia podmiotowego.