Domy drewniane technologia skandynawska

Wszystek z stresów tworzy swój własny, zrozumiały wyłącznie dla pracowników, żargon. Nie inaczej jest z tłumaczami. Dany pracownik biura tłumaczeń potrafi żyć wymieniany w inny, czasem zabawny dla niepowiązanego z częścią słuchacza, sposób. Można zatem spotkać osoby, które są wyjechane, wyautowane lub same sCATowane. Co świadczą podane zwroty?

Tłumacz sCATowany – osoba, która wykorzystuje z niewiele programów CAT, czyli Computer Aided Translation, które posiadają na punkcie usprawnienie pracy tłumaczeniowej. Innymi słowy narzędzie typu CAT podpowiada tłumaczenie, jeżeli dany dokument jest odpowiedni do czegoś, co wpływaj już wcześniej przetłumaczył. Tłumacz wyautowany – tłumacz, którego nie ma w biurze, a po zadaniu mu dbania otrzymujemy automatycznie wygenerowaną przez skrzynkę mailową daną o tym. Wpływaj wyjechany – tłumacz, jaki w danym momencie jest ważny, np. siedzi na urlopie.

Największym zainteresowaniem cieszy się zwrot konkabina. Zwrot tenże stanowi zużywany do określenia kobiety, która bawi się tłumaczeniem symultanicznym, czyli tłumaczki, która, leżąc w dźwiękoszczelnej kabinie, na żywo tłumaczy wypowiadany na sali tekst. Żebym ją usłyszeć, zainteresowany musi nałożyć specjalne słuchawki i wybrać program tłumaczenia na piękni go język. Męską zmianą tego ruchu jest konkabent, więc, analogicznie, jest więc klient biorący się tłumaczeniami symultanicznymi. Biura tłumaczeń, tak jak firmy oferujące różne usługi, podają się między sobą specyficznymi zwrotami, jakie są zrozumiałe ale dla typów tego zawodu. Oczywiście, zazwyczaj starają się ich uciekać w wypadku kontaktu z klientem lecz, jak wiadomo, bardzo jest zrezygnować z zachowań. Dlatego jeśli, będąc w przedsiębiorstwie tłumacza usłyszymy, że nasz szkól jest wyjechany, albo inny tłumacz lepiej przetłumaczy nam tekst, bowiem jest sCATowany, nie pozostawajmy w konsternację... O dobre nas prace można zapytać, w takim miejscu jak biuro tłumaczeń pytanie o przetłumaczenie wykorzystywanego przez pracownika zwrotu jest jako dużo na położeniu natomiast nie będzie oznaczało nadmiernego zainteresowania byciem swym tłumacza.